Våra produkter

Vårt utbud består av instrument specifikt anpassade för industri inom bland annat avstånd, positionering, tryck, temperatur och gasdetektering.

 

 

NIVÅ

Produkter inom avståndsmätning.

FLÖDE

Indikatorer, vakter och mätinstrument.

GAS

Stationära och portabla gasdetektorer.