Mätinstrument för industrin

Som distributör för välrenommerade tillverkare erbjuder vi problemlösningar för mätning av bland annat nivå, avstånd, flöde, tryck, temperatur, vikt, position, gas och service.

NIVÅ

FLÖDE

TRYCK

Kontroll av nivå flöde och gas

GASDETEKTORER

KALIBRERINGSGAS

TEMPERATUR

AVSTÅND

POSITIONERING